Privasi Jeung Ngalindungan Data Pribadi

Privasi Jeung Ngalindungan Data Pribadi
233 Downloads

Panyalindungan ieu ogé kaasup ngalindungan data pribadina. Dumasar ti Peraturan Menteri Komunikasi jeung Informatika (Menkominfo) Nomer 20 Tahun 2016 ngenaan Panyalindungan Data Pribadi dina Sistem Éléktronik, arti Data Pribadi nyaéta data khusus anu disimpen, dirawat, jeung dijaga kaleresan jeung dilindungan karahasiaanana. Teras, Data Perseorangan Tertentu nyaéta tiap katerangan anu bener jeung nyata anu aya némpél jeung bisa diidéntifikasi, ku langsung atawa henteu langsung, ka masing-masing individu anu panggunaanna sesuai jeung ketentuan peraturan.